Strona główna1 » Polityka prywatności
Kontakt
  • SKLEP ROWEROWY LESZEK TOMICA
    NIP: 548-135-12-69
  • E-mail:tomicaj@wp.pl
  • Telefon 607 048 078
  • Godziny działania sklepucodziennie: 9.00 - 18.00
    w soboty: 10.00 - 14.00
Producenci
ATOMICDALBELLODEUTERECOBIKEFISCHERGHOSTHAIBIKEHIGH COLORADOMADSHUSMAMMUTMERIDASALOMONSKOLV3TECVÖLKLWINORA
Systemy płatności
  • Przelewy24

Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne
 
1. Administratorem danych jest
Sklep rowerowy Leszek Tomica z siedzibą w Ustroniu 43-450 przy ul. Daszyńskiego 10, wpisany do rejestru działalności gospodarczej. NIP: 5481351269, REGON: 002397042 , adres poczty elektronicznej: tomicaj@wp.pl
Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
5. Dane osobowe podawane w formularzach na stronie internetowej są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych
 
6. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, dane geolokalizacyjne.
7. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter
8. Dane osobowe przetwarzane są:
a.zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b.zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c.w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
d.w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zarejestrowałeś konto w naszym sklepie i zapisałeś się na newsletter,
9. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: sklep@ltsport.pl
11. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych oraz w celu zachowania terminu na reklamację i zwrot zakupionego
12. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
13. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
14. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
15. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
16. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
17. Dane osobowe znajdują się w serwisie do czasu, aż użytkownik usunie konto za pośrednictwem systemu lub zażąda pisemnie (najlepiej droga mailową) usunięcia swoich danych.
18. Będziemy wykorzystywali twoje dane wyłącznie do celów, do których zostały pozyskane. Nigdy nie sprzedamy lub nie przekażemy danych osobowych żadnej osobie postronnej dla jej własnych celów, jak również nigdy nie otrzymasz komunikacji marketingowej z innych firm, organizacji charytatywnych czy innych w wyniku ujawnienia nam swoich danych.
19. Może być konieczne, byśmy przekazali twoje dane dostawcom usług lub bazom danych, którzy pomagają nam zapewnić nasze usługi, projekty lub zbierać fundusze. Tacy dostawcy będą działać wyłącznie na podstawie otrzymanych od nas instrukcji i podlegają sprawdzeniu przed podpisaniem współpracy, a zawarte w umowach zobowiązania uwzględniają restrykcyjne warunki na temat ochrony danych. 

Aktualnie mamy podpisane umowy z następującymi dostawcami usług:
furgonetka.pl - broker kurierski współpracujący z różnymi firmami wysyłkowymi
jchost.pl – firma hostingowa, u której dzierżawimy nasze serwery

§3. Obowiązek informacyjny

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sklep Rowerowy Leszek Tomica z siedzibą w Ustroniu (43-450), przy ulicy Daszyńskiego 10;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi i realizacji zamówień oraz wysyłki newslettera na podstawie zgody, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia RODO;
3) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Sklep Rowerowy Leszek Tomica oraz inne podmioty świadczące usługi w zakresie hostingu oraz podmioty i organy, którym administrator jest zobowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego;
5) Okres przetwarzania danych osobowych naszych klientów zależy od podstawy przetwarzania. I tak:
a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda (np. w przypadku newslettera, posiadania konta w sklepie internetowym),  wówczas Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez nas tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie możemy podnosić i jakie mogą być podnoszone wobec nas. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy (np. w przypadku realizacji zamówień – zakupu produktów w sklepie internetowym), wówczas Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez nas tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata; 
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia RODO;
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji zamówień oraz obsługi klienta;
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl